כ"ז כסלו, תש"ע
14 דצמבר 2009
274/2009

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר – ספטמבר 2009 : מחירים שוטפים (לוח 1)
בתשעת החודשים הראשונים של  2009 הסתכם פדיון מלונות התיירות ב – 5.7 מיליארד ₪, ירידה של  3.7% לעומת התקופה המקבילה ב- 2008. עיקר הירידה בפדיון נבעה מהירידה של 9% בפדיון מתיירים  (2.3 מיליארד ₪ בינואר-ספטמבר 2009 לעומת  2.5 מיליארד ₪ בינואר-ספטמבר 2008). הירידה של פדיון מתיירים בדולרים  בתקופה הנחקרת בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד הייתה חדה יותר - 20% ומוסברת בחלקה ע"י עלייה של 14%  בשער הדולר  .
 מספר הלינות בתקופה הנחקרת ירד  ב 10% כאשר לינות תיירים ירדו בכ- 25% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. הירידה הגדולה במספר לינות התיירים נובעת ככל הנראה מביטולים שנרשמו עקב העלייה במתיחות הביטחונית באזור  ומהמשך המיתון הכלכלי בעולם.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}