ט"ו אדר, תשס"ט
11 מרץ 2009
049/2009

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2008 הסתכם פדיון מלונות התיירות (לוח 1) ב-7.8 מיליארד ₪ – עלייה של 5% לעומת  שנת 2007, שנובעת בעיקר מהגידול של 13% בפדיון מתיירים (3.4 מיליארד ₪ ב-2008 בהשוואה ל-3.0 מיליארד ₪ ב-2007). יוזכר שבשנת 2008 נרשם המספר הגבוה ביותר של לינות תיירים ושל לינות במלונות תיירים בשנים האחרונות – 10.2 מיליון לינות תיירים ( עלייה של 21% בהשוואה לשנת 2007) ו-21.6 מיליון לינות במלונות תיירות (עלייה של 6% בהשוואה ל-2007). הפדיון מישראלים שהתקבל עבור לינות, אירועים ושאר שירותי המלונות, וכן מתיירים שרכשו שירותים שאינם פטורים ממע"מ, הסתכם ב-4.5 מיליארד ₪ )עלייה של 5% בהשוואה ל-2007) בעוד שמספר לינות הישראלים הצטמצם ב-2008 ב-6% בהשוואה ל-2007.
השוואת הפדיון במחירי 2008( לאחר ניכוי של מדד המחירים לצרכן) ממלונות התיירות בשנים 2008-2000, מצביע על כך שהפדיון בשנת 2008 הוא הגבוה ביותר(גבוה מהשיא של 7.5 מיליארד ₪ ב-2007); חלקו של הפדיון מתיירים הגיע ל-43% – גבוה מחלקו ב-2007 (40%) ומתקרב לשיא הקודם של השנים האחרונות שנרשם בשנת 2000 –45% .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}