כ"ד אלול, תשס"ט
13 ספטמבר 2009
200/2009
כתבה מוריה ג'ורג'י, תחום בריאות ותנועה טבעית
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• בשנת 2007 נרשמו 19,470 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון. 99% מהן אושרו ע"י הוועדות. נתונים ראשונים משנת 2008 מראים היקפים דומים: 19,589 פניות, שמתוכן 98.6% אושרו.
• 11.4 מתוך כל  100 הריונות ידועים מסתיימים בהפסקת היריון יזומה.
• שיעורי הפניות (ל-1000 נשים בגילים 49-15) של  הנשים המוסלמיות (6.2) והדרוזיות (6.3) לוועדות להפסקת היריון נמוכים יותר מאלו של היהודיות (11.8) והנוצריות (13.6).
• 14.4% מהפניות הן של נשים מתחת לגיל 19.
• 45% מהפניות הן של נשים רווקות.
• 88.8% מהפניות היו בשליש הראשון של ההיריון (עד סוף שבוע 12).
• 52.9% מהפניות הן בעקבות היריון מחוץ לנישואין.
•  18.3% מהפניות נתמכות בסעיף "סיכון למום גופני או נפשי בעובר"
• שיעור הפניות בישראל נמצא ברמת ביניים בהשוואה למדינות מפותחות אחרות.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}