ז' שבט, תשס"ט
01 פברואר 2009
019/2009
כתבה ענבר סבאג שפייזמן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

לרגל הוצאת דוח פני החברה 2008, ערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום ד' ה-21.01.09 יום עיון בנושא "פני החברה בישראל". יום העיון נועד לשמש במה לחוקרים מהאקדמיה ולעובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה להצגת עבודותיהם בסוגיות הקשורות בחברה הישראלית; עבודות בנושאים כגון: עוני, הדרה חברתית (social exclusion), חינוך, בריחת מוחות מישראל, נתוני פריון ועוד. בנוסף לכך, נועד יום העיון לחשוף את הציבור הרחב, לחוקרים, עמותות הפועלות בנושאי החברה וקובעי מדיניות ולנתונים על פני החברה  בישראל. אנו מתכוונים לערוך יום עיון בנושאים חברתיים מדי שנה, עם הוצאתו לאור של "דוח פני החברה" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}