כ"ו תשרי, תש"ע
14 אוקטובר 2009
227/2009
כתבה ענבר סבאג שפייזמן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

פערים בהכנסות
1. בשנת 2007 ההכנסה החודשית ברוטו מעבודה שכירה ועצמאית של גבר עמדה על 9,578 ש"ח והייתה גדולה ב-37% מהכנסתה של אישה, שעמדה על 6,064 ש"ח.
2. מתוך סך העצמאים, 73% מהעצמאים היו גברים לעומת 27% מהנשים, ואילו בקרב השכירים החלוקה בין המינים כמעט שווה (51% גברים ו-49% נשים).
3. הפער הגדול ביותר בהכנסה ברוטו לשעת עבודה בין גברים לנשים נמצא בקבוצת ההשכלה 16 שנות לימוד ומעלה. בקבוצת השכלה זו, גבר מרוויח כ-25% יותר מאישה (76 ש"ח לשעה לעומת 57 ש"ח בהתאמה).
פערים בנזקקות לשירותי הרווחה
4. בשנת 2007, שיעורי הפניות למחלקות לשירותים חברתיים ל-1,000 נפש היו גבוהים יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים בכל קבוצות האוכלוסייה (183 לעומת 162 בהתאמה).
5. השיעורים הגבוהים ביותר של פניות לשירותים חברתיים היו בקרב אלמנים וגרושים כאשר ההבדל הגדול ביותר בין המינים נמצא אצל הגרושים - שיעור הנשים הפונות היה 291 ל-1,000 נפש לעומת 202 פניות ל-1,000 נפש בקרב הגברים.
פערים בתוחלת החיים בלידה
6. תוחלת החיים של נשים בישראל גבוהה מתוחלת החיים של הגברים ב-3.7 שנים בלבד. פער זה הוא הקטן ביותר מבין מדינות העולם המערבי.
פערים בנפגעי תאונות דרכים
7. בשנת 2007 נפגעו בתאונות דרכים 32,805 בני אדם, ירידה של 9% לעומת 2006. במספר ההרוגים בשנת 2007 חלה ירידה של 4% לעומת שנת 2006,  (398 הרוגים בשנת 2007 לעומת 414 הרוגים בשנת 2006 ) מספר זה הוא הנמוך ביותר מזה 23 שנים. 
8. גברים נפגעים יותר מנשים בתאונות דרכים בכל דרגות החומרה.  כ-75% מההרוגים בתאונות דרכים היו גברים.  בקבוצות הגיל 20-24 ו-65 ומעלה, שיעור הגברים ההרוגים היה כמעט כפול מחלקם באוכלוסייה בקבוצות הגיל התואמות. כ-68% מבין הפצועים קשה בתאונות דרכים היו גברים לעומת 32% נשים. מבין הנפגעים קל נפגעו יותר גברים מנשים (60% לעומת 40% בהתאמה).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}