כ"ו תשרי, תש"ע
14 אוקטובר 2009
225/2009
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר-ספטמבר 2009 (לוח 1): מבקרים (תיירים ומבקרי יום)
בחודשים ינואר-ספטמבר  נרשמו 1.9 מיליון כניסות מבקרים – ירידה של  15%(על פי נתונים מקוריים) בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד; כ- 1.7 מיליון  היו כניסות של תיירים (ירידה של 14% לעומת אשתקד)  ו-275 אלף של מבקרי יום, (ירידה של 20% ) .
בחודשים ינואר– פברואר  2009 נרשמה ירידה חדה יותר של 25%  , בחודשים מרס - יוני נרשמה ירידה של 18% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2008, ואילו בחודשים   יולי – ספטמבר  התמתנה הירידה ל- 5% בלבד בהשוואה לחודשים המקבילים אשתקד.
 הירידה הגדולה בכניסות המבקרים  בדצמבר 2008 ובתחילת השנה הנוכחית נובעת ככל הנראה מהשלכות המשבר במערכת הפיננסית העולמית  וההתדרדרות במצב הביטחוני עקב ירי טילים מרצועת עזה ובהמשך ממבצע "עופרת יצוקה" שחל במחצית הראשונה של חודש ינואר השנה . 
     תיירים  - 1.4 אלף כניסות היו  בדרך האוויר - ירידה של 11% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, זו ירידה מתונה יותר מהירידה של סך כל המבקרים. 240 אלף כניסות נרשמו דרך היבשה - ירידה של 29%  , בדרך הים נרשמו כניסות ספורות בלבד. 
    מבקרי יום  - בשנים 2007 ו-2008, בעקבות הקלות בקבלת ויזות מיוחדות לביקורי יום לקבוצות מאורגנות ממזרח אירופה,  מספר ביקורי היום הגיע לשיא.
לאחרונה לאור ביטול הצורך בוויזה מרוסיה לישראל  התיירים משם יכולים להיכנס לישראל לתקופה ארוכה יותר, ועל כן הם נכנסים פחות כמבקרי יום.  בנוסף לכך  השפעות המשבר הפיננסי העולמי ומבצע "עופרת יצוקה" יכולים להסביר את הירידה החדה -  29% (לוח א'). בתשעת החודשים הראשונים של 2009  נרשמו  275 אלף כניסות לביקורי יום מתוכן 34 אלף כניסות היו של נוסעים בשיוט .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}