כ"ח אב, תשס"ט
18 אוגוסט 2009
178/2009


 

על פי נתוני המגמה
• עליה בפדיון ענפי המסחר והשירותים בחודשים אפריל - יוני 2009, בשיעור של 4.0% 
 בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 5.5% בחודשים ינואר - מרס 2009.
• בענפי המסחר הסיטוני נרשמה יציבות בפדיון החודשים אפריל - יוני 2009 
 בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 8.7% בשלושת החודשים הקודמים.
• בענפי נכסי דלא ניידי, פעילויות השכרה ושירותים עסקיים עלה הפדיון ב - 8.0% 
  בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 5.5% בחודשים ינואר - מרס 2009.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}