כ' אייר, תשס"ט
14 מאי 2009
092/2009

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

לאור המצב במשק הוחלט לשנות את מועדי הפרסום של נתוני החשבונות הלאומיים הרבעוניים. זאת, במטרה להביא לידיעת הציבור את הנתונים המעודכנים ביותר שברשותנו  בהקדם האפשרי.
השינויים בפרסום יחלו החודש - מועד פרסום נתוני החשבונות לרבע הראשון של 2009.
להלן פירוט השינויים:
א. הקדמת מועד הפרסום הראשון של נתוני הרבע שחלף:
האומדן הראשון של נתוני התוצר יפורסם מעתה כ-6 שבועות לאחר תום הרבעון; לדוגמה, נתוני רבע ראשון יפורסמו בפעם הראשונה באמצע חודש מאי ונתוני רבע שני יפורסמו בפעם הראשונה באמצע חודש אוגוסט.

 

ב.  שינוי תדירות הפרסום: נתוני תוצר מעודכנים יפורסמו מדי חודש בחודשו.
לדוגמה: אומדן ראשון של נתוני התוצר של הרבע הראשון 2009 יפורסם ב-17.5.09 .
כעבור חודש, ב-16.6.09, הלמ"ס תפרסם אומדן שני לנתוני הרבע הראשון של 2009.
האומדן השלישי של נתוני הרבע הראשון יפורסם  ב- 16.7.09 ובו יוצג עדכון שלישי של נתוני הרבע הראשון.
אומדן ראשון של נתוני התוצר של הרבע השני 2009 יפורסם ב 16.8.09.

ג.  שינוי תוכני בפרסום:
בפרסום האומדן הראשון לכל רבע יוצג התוצר מההיבט של  השימושים בלבד. בהתאם לכך, יפורסמו נתוני ההוצאה לצריכה פרטית, נתוני ההשקעות, נתונים על הוצאות המגזר הציבורי וכן נתוני היבוא והיצוא.
בפרסום האומדן השני והשלישי לכל רבע  יוצגו נתוני תוצר מעודכנים הן מההיבט של השימושים והן על פי  ענפי המשק השונים.

 {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}