י"ט טבת, תשס"ט
15 ינואר 2009
005/2009

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

שנת 2008 בהשוואה ל-2007
מספר היציאות  :
• 4.2 מיליון יציאות לחו"ל (עלייה של 1.4%)
• 3.6 מיליון יציאות לחו"ל בדרך האוויר (עלייה של % 4) 
• 543 אלף יציאות בדרך היבשה (ירידה של 6%),מהן 208 אלף דרך טאבה למצרים (ירידה של 20%)
• 1.1 מיליון יציאות – כרבע מכלל היציאות – היו בחודשי הקיץ יולי-אוגוסט
• הגיל הממוצע של הישראלים אשר יצאו לחו"ל היה 40 שנים.
• 27% מהיוצאים לחו"ל בדרך האוויר שהו בחו"ל עד 4 ימים, לעומת 71% בדרך היבשה .
מספר היוצאים  : 
• כשליש מכלל אוכלוסיית ישראל (2.3 מיליון ישראלים ) יצאו לחו"ל (בדומה לשנת 2007) .
• 1.5 מיליון מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך השנה, ו-773 אלף מהם יצאו לחו"ל פעמיים או יותר במהלך השנה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}