ב' אדר, תש"ע
16 פברואר 2010
030/2010
כתב עוז שמעוני, תחום חשבונות לאומיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נתונים בחישוב שנתי למחצית השנייה של שנת 2009:

  • עלייה של 2.9% בתמ"ג ושל 2.5% בתמ"ג העסקי.
  • עלייה של 3.2% בהוצאה לצריכה ציבורית.
  • עלייה של 4.2% בהוצאה לצריכה פרטית לנפש.
  • עלייה של 6.4% ביצוא סחורות ושירותים (למעט יהלומים וחברות הזנק).
  • עלייה של 3.0% בהשקעות בנכסים קבועים (למעט אוניות ומטוסים).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}