ט' אלול, תש"ע
19 אוגוסט 2010
195/2010
כתב שמעון אריאלי, תחום מאזן התשלומים ומסחר בינלאומי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • בשנת 2009: ישראל במקום ה-9 בין 14 המדינות ב-OECD עם עודף בחשבון השוטף של מאזן 
       התשלומים.
 •  

 • חלקו של יצוא שירותי מו"פ בישראל מסך כל יצוא השירותים, הוא הגבוה ביותר מבין ארצות
       ה-OECD.
 •  

 • חלקו של יצוא שירותי מחשוב מסך כל יצוא השירותים: ישראל במקום השני בין ארצות
       ה-OECD.
 •  

 • אחוז ההשקעות הישירות מחו"ל מהתמ"ג, גבוה בישראל מהאחוז הממוצע במדינות המפותחות.

 

 • אחוז ההשקעות הישירות של ישראל בחו"ל מהתמ"ג, הולך וגדל משנת 2000 ומתקרב לשיעור
       הממוצע של השקעות אלה במדינות המפותחות.
 •  

 • מאזן מסחרי כולל עם חו"ל חיובי לישראל בשנת 2009, יחד עם עוד 19 מדינות ב- OECD.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}