כ"ז תשרי, תשע"א
05 אוקטובר 2010
235/2010
כתבה ענבר סבאג שפייזמן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ממצאים עיקריים:

 1. פערים בהוצאה החודשית למשק הבית - ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת ביישובי המרכז
         גבוהה יותר ועמדה על 13,047 ש"ח בממוצע לחודש לעומת 11,655 ש"ח בממוצע לחודש
         ביישובי הפריפריה  (פער של 12%).

 2. פערים בהכנסה- ביישובי המרכז, ההכנסה הממוצעת לשכיר עמדה על 12,204 ש"ח ברוטו
         לחודש, לעומת 8,635 ש"ח ברוטו לחודש ביישובי הפריפריה (פער של 41%).

        פערים בביטחון התעסוקתי - שכירים המועסקים על ידי חברות כוח אדם חששו לאבד את מקום  
        העבודה בשיעור כפול מזה של שכירים המועסקים ישירות על ידי מקום העבודה (17% לעומת
       9% בהתאמה). 55% מתושבי המרכז העריכו שאם יאבדו את מקום העבודה, יש סיכוי גדול
       שיצליחו למצוא עבודה אחרת, ברמת השכר הנוכחית, לעומת 47% מתושבי הפריפריה.

 3. פערים בפניות לשירותי הרווחה- שיעור הפניות לשירותים חברתיים של משרד הרווחה קטנים 
         יותר ביישובי המרכז מאשר ביישובי הפריפריה: 184.2 פניות ל-1,000 נפש בקרב היהודים
         ביישובי הפריפריה לעומת 140.7 ביישובי המרכז.

 4. פערים בבריאות - כ-20% מבני 20 ומעלה דיווחו שמצב בריאותם אינו טוב. שיעור המדווחים על
        מצב בריאות "לא טוב" בקרב תושבי הפריפריה, גדול משיעורם בקרב תושבי המרכז, בכל
        קבוצות הגיל.

 5. פערים במדדי הסביבה – בשנת 2008, כמות הפסולת לנפש הייתה נמוכה יותר ביישובי
        הפריפריה (1.3 ק"ג לנפש ליום) לעומת 2.2 ק"ג לנפש ליום ביישובי המרכז.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}