כ"ב טבת, תשע"א
29 דצמבר 2010
315/2010
כתבו מרק פלדמן (תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה), אילנה דרור (תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ברבע השלישי (יולי-ספטמבר) 2010

במשלחי יד הבאים נמצא יחס בין היצע לביקוש נמוך מ-1 כלומר, במקצועות אלה הביקוש לעובדים עולה על ההיצע: 
בקרב מנתחי מערכות ובעלי משלח יד אקדמי במדעי המחשב; מהנדסים אזרחיים; מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה; מהנדסי מחשבים; מהנדסי תעשייה וניהול; רופאים; הנדסאי אלקטרוניקה וטכנאי אלקטרוניקה; הנדסאי מכונות וטכנאי מכונות; מעבדי שבבים; פועלי ייצור של ציוד אלקטרוני, ובקרב נהגי מוניות ונהגי אוטובוסים.
במשלחי יד הבאים נמצא יחס בין היצע לביקוש גבוה מ-10: בקרב מזכירים/ות; בקרב חצרנים ושמשים ובקרב עובדים בלתי מקצועיים באריזה ביד.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}