י' אדר, תש"ע
24 פברואר 2010
039/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

· בשנת 2009 - שיעור העולים עלה במקצת בהשוואה לשנה קודמת -
  1.9 עולים ל-1,000 תושבים.

· מכלל העולים ב-2009 47% הגיעו מברה"מ לשעבר, בעיקר מרוסיה 
  ואוקראינה.

· מספר העולים מצפון אמריקה בעשור האחרון עלה בכ-19% בהשוואה 
  לעשור הקודם.

· עשרים שנה מלאו לגל העלייה ממדינות ברה"מ לשעבר.

· מאז קום המדינה עלו לישראל יותר מ-3 מליון עולים, כ-1/3 מתוכם
  בשנים 1990-1999.

 {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}