ט"ו כסלו, תשע"א
22 נובמבר 2010
282/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

לפי נתונים חדשים לשנת 2007:

 • חברות רב-לאומיות זרות הקימו בישראל כ-2,200 חברות-בת, המעסיקות כ-108 אלף עובדים
       ומוכרות סחורות ושירותים בהיקף של 27 מיליארד דולר.

 • חברות רב-לאומיות ישראליות הקימו בחו"ל חברות-בת, המעסיקות כ-103 אלף עובדים
       ומוכרות סחורות ושירותים בחו"ל בהיקף של 31 מיליארד דולר.

 • בנוסף למכירות באמצעות בנות בחו"ל, חברות רב-לאומיות ישראליות מייצאות באופן ישיר
       לחו"ל כ-27 מיליארד דולר, המהווים כ-45% מסך היצוא של ישראל ללא יהלומים.

 • 43% מיצוא הסחורות של חברות רב-לאומיות ישראליות - נועד לחברות-בת וקשורות אחרות
       בחו"ל.
      70% מהיצוא של חברות ישראליות בשליטה זרה - נועד לחברות-אם וקשורות אחרות בחו"ל.

 • חברות רב-לאומיות זרות המחזיקות בחברות-בת ישראליות, ממוקמות בארה"ב (46%),
       אירופה (46%) ויתר העולם (8%).

 

 {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}