ט' חשון, תשע"א
17 אוקטובר 2010
249/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

לרגל היום הבינלאומי למלחמה בעוני שחל היום מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את דוח פני החברה בישראל מס '3.

בדוח מובאים נתונים מגוונים בנושאים של עוני ורווחת האוכלוסייה. ביניהם גם השוואות בינלאומיות לשנת 2007/8 בתחומי בריאות, חינוך, תאונות דרכים, עבריינות ועוד.

ממצאים מרכזיים:

מדדים אובייקטיביים[1]:

 1.  29% מהאוכלוסייה בישראל נמצאה בסיכון לעוני לעומת 16% בממוצע מדינות האיחוד    
          האירופי.

 2. ילדים וקשישים נמצאו בסיכון גבוה יותר לעוני מאשר קבוצות אחרות באוכלוסייה (38% 
        מהילדים בישראל נמצאו בסיכון לעוני לעומת 19% באיחוד האירופי; 33% מהקשישים בישראל 
        נמצאו בסיכון לעוני לעומת 20% בממוצע האיחוד).

מדדים סובייקטיביים[2]:

 1. בשנת 2008, 86% מהישראלים בני 20 ומעלה היו מרוצים מחייהם לעומת 77% בממוצע    
        במדינות האיחוד האירופי[3]. בנוסף, 57% מהישראלים העריכו כי חייהם יהיו טובים יותר בשנים
        הקרובות לעומת 32% בממוצע במדינות האיחוד האירופי.

 2. בשנת 2007, 21% מהישראלים דיווחו כי ויתרו על אוכל בשל קשיים כלכליים, 15% מהיהודים 
         ו-50% מהערבים. שיעור זה גבוה משמעותית מהשיעור במדינות האיחוד האירופי שעמד על
         11%.

 3.  20% מהישראלים העריכו את מצבם הבריאותי כ"לא טוב", לעומת 8% בממוצע מדינות
          האיחוד האירופי.


 
[1] הנתונים הופקו מסקר הוצאות משק הבית בהתאמה להגדרות האיחוד האירופי.
[2] הנתונים הופקו מהסקר החברתי לשנים 2007/8.
[3] הממוצע של מדינות האיחוד האירופי כלל את 27 מדינות האיחוד האירופי והמדינות המועמדות להצטרף אליו.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}