י"ב אייר, תש"ע
26 אפריל 2010
085/2010
כתבה גליה יוחאי, תחום מדדי עסקים ותעשייה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
דצמבר 2009 - פברואר 2010 , נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוח א')

  • עלייה של 9.8% בייצור התעשייתי.
  • עלייה של 13.1% בייצור התעשייתי ללא ענפי הטכנולוגיה העילית.
  • עלייה של 3.1% במספר משרות השכיר בתעשייה
  • עלייה של 6.4% בשעות העבודה למעשה בתעשייה{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}