ח' אייר, תש"ע
22 אפריל 2010
076/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • בסוף שנת 2009, מנתה אוכלוסיית הדרוזים בישראל כ-125 אלף נפש[1]
  • בסוף שנת 2008 היישוב עם מספר הדרוזים הגדול ביותר במחוז חיפה הוא "עיר כרמל" (22.4 אלף) ובמחוז הצפון  הוא ירכא - 14.3 אלף.  
  • רמת הפריון בשנת 2008 עמדה על 2.5 ילדים בממוצע לאישה, בדומה לשנת 2007. 

[1] נתוני האוכלוסייה מתבססים על נתוני סקר מפקד האוכלוסין שנערך בשנת 2008{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}