ח' כסלו, תשע"א
15 נובמבר 2010
270/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • בסוף שנת 2009 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית ב-1.286.5 מיליון נפש, גידול של כ-32 אלף תושבים לעומת סוף שנת  2008.
 • המספר הגדול ביותר של תושבים מוסלמים מתגורר בעיר ירושלים כ-264 אלף, והם מהווים 20.5% מכלל המוסלמים בישראל ו- 34.2% מכלל תושבי העיר. היישוב השני מבחינת מספר תושביו המוסלמים הוא רהט, בה מתגוררים 51.6 אלף מוסלמים, נצרת (49.6 אלף)  ואום אל-פחם ( 46 אלף) .
 • בשנת 2009, שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) באוכלוסייה המוסלמית עמד על 3.7 ילדים לאישה, לאחר ירידה מ-4.7 ילדים לאישה בשנת 2000.
 • אחוז ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי בשנת 2009 בקרב מוסלמים בגילאי 15 ומעלה היה 39.8% (61.0% בקרב גברים ו-18.0% בקרב נשים).
 • בקרב האוכלוסייה המוסלמית, 9% מגדירים את עצמם כדתיים מאוד, 51% כדתיים, 29% כלא כל כך דתיים ו- 10% כלא דתיים.
 • סך ההוצאה החודשית לתצרוכת במשקי בית מוסלמים[1] מסתכמת ב- 10,317 ₪  לעומת 13,625 ₪ במשקי בית יהודים.
 • ההוצאה החודשית לבשר ועופות במשקי בית מוסלמים היא פי 2 משאר במשקי בית יהודים – 610 ₪ לעומת 297 ₪ בהתאמה.
 • בחינוך העברי שיעור הזכאים לבגרות גבוה מזה בחינוך הערבי – 56% לעומת 45%.
 • בשנת תשס"ט כלל הסטודנטים המוסלמים באוניברסיטאות היוו 6.5% (7,867 סטודנטים) מכלל הסטודנטים לעומת 3.1% (2,086 סטודנטים) בשנת תש"ן.
 • הסטודנטים המוסלמים באוניברסיטאות נוטים ללמוד מקצועות עזר רפואיים ופחות נוטים ללמוד הנדסה ואדריכלות לעומת הסטודנטים היהודיים.

  [1]  משקי בית מוסלמים מוגדרים כמשקי בית שבהם הדת היא מוסלמית או דרוזית.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}