כ"ה שבט, תש"ע
09 פברואר 2010
024/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר 2009(לוח 1)

מבקרים – תיירים ומבקרי יום

בינואר השנה נרשמו 212 אלף כניסות של מבקרים לישראל - עלייה של  62%  בהשוואה לינואר אשתקד, עלייה זו מוסברת ברובה ע"י  המצב המתוח בעקבות מבצע "עופרת יצוקה" בינואר 2009  - שבעקבותיו נרשמה ירידה במספר כניסות מבקרים . עם זאת, גם  בהשוואה לנתוני ינואר 2008 (שהייתה שנת השיא בכניסות מבקרים) נרשמה עלייה של 17% בכניסות המבקרים.

תיירים[1]

מתוך כ-165 אלף כניסות התיירים , 130 אלף היו בדרך האוויר, 34 אלף כניסות היו בדרך היבשה.

מתוך 130 אלף הכניסות בדרך האוויר 127 אלף היו דרך נתב"ג  ו-3.2 אלף היו בטיסות ישירות לאילת.

מתוך 34 אלף  הכניסות בדרך היבשה 19 אלף היו דרך תחנות הגבול עם ירדן (9 אלף מתוכן דרך גשר אלנבי), ועוד   15 אלף היו דרך תחנת הגבול אילת (טאבה) .

על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד התיירות – בהסתמך על סיכומים ארעיים של הנתונים.

מבקרי יום[2]

בחודש ינואר נרשמו 48 אלף  כניסות של מבקרי יום,  33 אלף מתוכן היו בדרך היבשה ואלפיים בדרך האוויר; כמו כן  נרשמו 13 אלף כניסות של נוסעים בשיוט[3].

מתוך הכניסות בדרך היבשה רובן – 27.6 אלף (80%  מהכניסות ) –היו כניסות דרך מעבר גבול אילת (טאבה) לביקורי יום בישראל .

הארצות העיקריות של מבקרי יום  שנכנסו דרך טאבה:

רוסיה – 15,800

אוקראינה -3,000

פולין – 2,500 

[1] - "תייר" - מבקר  השוהה בישראל  מעל 24 שעות.

[2] - "מבקר יום"  - מבקר השוהה  פחות  מ-24 שעות, בקבוצה זו כלולים  גם  הנוסעים בשיוט.

[3] -  "נוסע בשיוט" – תייר בשיט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאנייה ללינה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}