ב' אב, תש"ע
13 יולי 2010
152/2010
כתב אריה אברהם
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2009:

  • כ-2,458,700 כלי רכב מנועיים בישראל, מתוכם כ-1,946,700 כלי רכב פרטיים.
  • כ-236,500 כלי רכב נוספו וכ-168,300 נגרעו ממצבת כלי הרכב הפעילה, כך שמספר כלי הרכב גדל ב- 68,200 - גידול של 2.9% לעומת 2008.
  • מכלל כלי הרכב שנוספו, כ-201,200 היו חדשים - 9.5% פחות מאשר בשנת 2008.
  • 15.7% מכלל כלי הרכב המנועיים מונעים בסולר, 2.8% מכלי הרכב הפרטיים.
  • כ-6,700 כלי רכב מונעים באמצעות גז מתוכם כ-5,000 כלי רכב פרטיים (בשנת 2008 -  5,700 ו-4,200 בהתאמה).
  • 39.1% מכלי הרכב הנעים בישראל מיוצרים ביפן, 11.4% בקוריאה הדרומית
    ו-8.7% בספרד.
  • רמת המינוע בישראל - 326 כלי רכב לכל 1,000 תושבים, נמוכה יחסית למדינות המפותחות בעולם.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}