כ"ט תשרי, תשע"א
07 אוקטובר 2010
236/2010
כתבה דינה כהן, תחום בינוי ורשויות מקומיות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בינואר-אוגוסט 2010 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

  • עלייה של כ-1% בכמות המבוקשת של דירות חדשות.
  • עלייה של כ-44% במחוז הדרום וירידה של כ-27% במחוז ירושלים בכמות המבוקשת של דירות חדשות.
  • מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביזמה פרטית בסוף אוגוסט 2010 נמוך מזה שנרשם בסוף אוגוסט 2009 בכל המחוזות, למעט במחוז ירושלים, בו נרשמה עלייה של כ-16% ובמחוז הדרום, בו נרשמה עלייה של כ-14%.

    בינואר-אוגוסט 2010 בהשוואה למאי-דצמבר 2009:
  • ירידה של כ-2% בכמות המבוקשת של דירות חדשות.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}