ט"ו אלול, תש"ע
25 אוגוסט 2010
197/2010
כתבה דינה כהן, תחום בינוי ורשויות מקומיות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

  בינואר-יולי 2010 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

  • עלייה של כ-1% בכמות המבוקשת של דירות חדשות.
  • עלייה של כ-50% במחוז הדרום וירידה של כ-31% במחוז ירושלים בכמות המבוקשת של דירות חדשות.
  • מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביזמה פרטית בסוף יולי 2010 נמוך מזה שנרשם בסוף יולי 2009 בכל המחוזות, למעט במחוז ירושלים, בו נרשמה עלייה של כ-18% ובמחוז הדרום, בו נרשמה עלייה של כ-1%.

   בינואר-יולי 2010 בהשוואה ליוני-דצמבר 2009:
  • ירידה של כ-2% בכמות המבוקשת של דירות חדשות.


  {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

  {{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

  {{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

  {{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
  {{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
  {{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

  {{Pagetitle}}

  {{ items[0].date |getDisplayDate}}
  {{ item.LinkTitle }}