י"ח תמוז, תש"ע
30 יוני 2010
145/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בינואר-מאי 2010 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

  • עלייה של כ-3% בכמות המבוקשת של הדירות החדשות.
  • עלייה של כ-46% במחוז הדרום וירידה של כ-33% במחוז ירושלים בכמות המבוקשת של דירות חדשות.
  • מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביזמה פרטית בסוף מאי 2010 נמוך מזה שנרשם בסוף מאי 2009 בכל המחוזות, למעט במחוז ירושלים, בו נרשמה עלייה של כ-17%.
  • בינואר-מאי 2010 חלה ירידה של כ-1% בכמות המבוקשת של הדירות החדשות, בהשוואה לתקופה הקודמת (אוגוסט-דצמבר 2009).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}