י"ג ניסן, תש"ע
28 מרץ 2010
066/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר-פברואר 2010 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

  • עלייה של כ-12% בכמות המבוקשת של דירות חדשות המורכבת* :
    • מעלייה של כ-14% במספר הדירות החדשות שנמכרו.
    • מעלייה של כ-9% במספר הדירות שהוחל בבנייתן שלא למטרת מכירה.
  • מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביזמה פרטית בסוף פברואר 2010 נמוך ב-23% מזה שנרשם בסוף פברואר 2009.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}