ו' טבת, תשע"א
13 דצמבר 2010
295/2010
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר-נובמבר 2010 :

מבקרים -תיירים ומבקרי יום

מבקרים

 • בחודשים ינואר-נובמבר  2010  נרשמו כ-3.2 מיליון  כניסות מבקרים לישראל - עלייה של 26% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד; חלק מעלייה זו מוסבר במצב המתוח ששרר עקב מבצע "עופרת יצוקה" בינואר 2009  - שבעקבותיו נרשמה ירידה במספר כניסות מבקרים בשנת 2009 .
  עם זאת, גם  בהשוואה  לתקופה המקבילה  ב- 2008  (שהייתה שנה ברוכה בכניסות מבקרים) הנתונים מצביעים על  עלייה של 13% בכניסות המבקרים .

תיירים[1]

2.6 מיליון כניסות תיירים נרשמו בחודשים ינואר-נובמבר 2010 -  מהן  2.1  מיליון היו בדרך האוויר- עלייה של 19% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ועלייה של 10% לעומת 2008. 454 אלף כניסות תיירים נרשמו בדרך היבשה -עלייה של 39% לעומת אשתקד ושל כ-5% לעומת 2008.

מבקרי יום[2]

590 אלף כניסות של מבקרי יום נרשמו במהלך ינואר-אוקטובר 2010 (152 אלף מתוכן היו של נוסעים בשיוט [3] )- עלייה של 52% בהשוואה לחודשים המקבילים אשתקד. עלייה זו מוסברת ע"י מיעוט הכניסות שנרשמו ב-2009 בעקבות מבצע "עופרת יצוקה". העלייה בכניסות בדרך היבשה ושל הנוסעים בשיוט הייתה אף גבוהה יותר והיא קוזזה במעט על ידי הירידה של 18% בכניסות מהאוויר.הכניסות של מבקרי יום דרך האוויר מהוות  רק 12% מסך כניסות מבקרי היום בינואר-נובמבר 2010.
 • מספר הכניסות של הנוסעים בשיוט בחודשים ינואר-נובמבר  של 2010  היה יותר מפי שניים בהשוואה ל-2009 ויותר מפי 3  בהשוואה ל-2008.

  נובמבר  2010

  מבקרים – תיירים ומבקרי יום
 • בחודש נובמבר השנה  נרשמו 310  אלף כניסות של מבקרים לישראל – עלייה של 23% לעומת 2009 ושל 18% לעומת 2008.
   
  תיירים

 • בחודש נובמבר השנה נרשמו 245 אלף כניסות תיירים (79% מסך כניסות המבקרים בנובמבר  2010)- עלייה של 19% לעומת 2009 ועליה  של 12% לעומת 2008. מתוך כניסות התיירים, 191 אלף היו בדרך האוויר – רובן - 183 אלף כניסות  היו דרך נתב"ג  - ו-8  אלף כניסות בטיסות ישירות לאילת .
 • 54 אלף כניסות נרשמו בדרך היבשה –33 אלף (61% מסך הכניסות ביבשה) היו דרך תחנות הגבול עם ירדן  ועוד  21 אלף היו דרך תחנת הגבול עם מצרים - אילת (טאבה) .
 
מבקרי יום

 • בחודש נובמבר השנה נרשמו 65 אלף כניסות של מבקרי יום, כ-40 אלף מתוכן היו בדרך היבשה וכ-3 אלף בדרך האוויר; כמו כן נרשמו 22 אלף כניסות של נוסעים בשיוט המהוות כשליש מסך כניסות מבקרי  היום.                                  
  מתוך כניסות מבקרי היום בדרך היבשה 35 אלף (82% מהכניסות) היו כניסות דרך מעבר גבול אילת (טאבה).כמעט כל כניסות מבקרי היום, שהגיעו דרך האוויר-  3 אלף כניסות- היו דרך נתב"ג. 

  הארצות העיקריות מהן הגיעו מבקרי היום דרך מעבר אילת (טאבה) -  בחודש נובמבר 2010:

       רוסיה -20,900
       אוקראינה – 3,900
     פולין – 2,800

[1] "תייר" – מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו יום).

[2] "מבקר יום" – מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (אותו יום), בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט.

[3] "נוסע בשיוט" – תייר בשיט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאנייה ללינה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}