ז' טבת, תשע"א
14 דצמבר 2010
299/2010
כתב זאור איברגימוב, תחום חקלאות וסביבה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • הפעילות הכלכלית של משק המים ומערכת השפכים הסתכמה ב-9,686 מיליוני ש"ח, מתוכם היוותה התפוקה במחירי בסיס[1] - 7,655 מיליוני ₪ (79%) וההשקעות בנכסים קבועים -  2,031 מיליוני ש"ח (21%).
  • התפוקה של משק המים עמדה על 6,105 מיליוני ש"ח ושל הטיפול בשפכים - 1,550 מיליוני ש"ח.
  • התוצר מפעילות משק המים והטיפול בשפכים הסתכם ב-3,217 מיליוני ש"ח, כאשר אחוז הפעילות בתחום הפקת/אספקת מים מהווה כ-89%.
  • מכלל ענפי הכלכלה, צריכת המים בענף החקלאות היא הגבוהה ביותר, כמעט 80%.
  • העלות הממוצעת לאספקת מים הינה  1.80 ש"ח למ"ק (מטרים מעוקבים).
  • צריכת המים לנפש בישראל נמוכה משמעותית מהממוצע במדינות ה-OECD ( כ-283 מ"ק וכ-800 מ"ק בהתאמה).    [1] מחיר בסיס (Basic price) – סכום שהיצרן אמור לקבל מהקונה בגין יחידת סחורה או שירות המיוצרת כתפוקה, פחות כל המסים שהקונה אמור לשלם, ובתוספת כל התמיכות שאותה יחידה אמורה לקבל כתוצאה מהייצור או מהמכירות שלה. מחיר הבסיס אינו כולל דמי הובלה שהחשבונית עבורם הוגשה בנפרד בידי היצרן.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}