ג' תמוז, תש"ע
15 יוני 2010
128/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי 2010 ב-0.4 אחוז, בהשוואה לחודש אפריל 2010 והגיע ל-105.6 נקודות, לעומת 105.2 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2008=100.0 נקודות).

עליות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הפירות הטריים (ב-10.5%), ההלבשה וההנעלה (ב-2.8%), הדיור (ב-0.7%) והתחבורה (ב-0.3%).

ירידות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הבריאות (ב-0.5%) והמזון (ב-0.3%).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}