ז' חשון, תשע"א
15 אוקטובר 2010
246/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש ספטמבר 2010 ב-0.3 אחוז, בהשוואה לחודש אוגוסט 2010 והגיע ל-107.2 נקודות, לעומת 106.9 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2008=100.0 נקודות).

עליות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הירקות הטריים (ב-27.3%), שירותי החינוך (ב-1.2%), הדיור (ב-0.7%) והמזון (ב-0.6%).

ירידות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: פירות טריים (ב-2.3%), ההלבשה וההנעלה (ב-2.2%), התרבות והבידור (ב-2.2%), התחבורה (ב-0.9%), השונות (ב-0.5%) והבריאות (ב-0.4%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}