כ"ט אדר, תש"ע
15 מרץ 2010
053/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש פברואר 2010 ב-0.3 אחוז, בהשוואה לחודש ינואר 2010 והגיע ל-104.2 נקודות, לעומת 104.5 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2008=100.0 נקודות).

ירידות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה (ב-6.3%), אחזקת הדירה (ב-1.2%), שירותי דיור בבעלות הדיירים (ב-0.3%) ותחבורה (ב-0.3%).

עליות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ירקות ופירות (באחוז אחד) ומזון (ב-0.3%).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}