ט' כסלו, תשע"א
16 נובמבר 2010
273/2010
כתבה אילנה דרור, תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מספר המשרות הפנויות הממוצע ברבעון השלישי של 2010 עמד על 56.7 אלף משרות פנויות בחודש. זאת לעומת ממוצע של 53.9 אלף משרות פנויות בחודש ברבעון השני של 2010.
  • המשרה הפנויה הנפוצה ביותר הייתה בתחום המכירות (קופאים/ות, סוכני מכירות וכד'): 7.9 אלף משרות פנויות בממוצע בחודש ברבעון.
  • בדומה לרבעונים הקודמים, יש ביקוש רב לעובדים במקצועות שונים ברפואה (מטפלים סיעודיים, אחיות ורופאים וכד'): 4.2 אלף משרות פנויות בממוצע בחודש.
  • הביקוש למהנדסים (מהנדסי מחשבים, חשמל, תעשייה וניהול ומכונות) התייצב ברבעון השלישי  של 2010 והוא עומד על 3.2 אלף משרות פנויות בחודש בממוצע בדומה לרבעון השני.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}