ז' אלול, תש"ע
17 אוגוסט 2010
190/2010
כתבה אילנה דרור, תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ברבעון השני – מאי יוני יולי 2010

  • מספר המשרות הפנויות הממוצע עמד על 53.9 אלף משרות פנויות בחודש. זאת לעומת ממוצע של 42.2 אלף משרות פנויות בחודש ברבעון הראשון של 2010.
  • המשרה הפנויה הנפוצה ביותר הייתה בתחום המכירות - קופאים/ות, סוכני מכירות וכד': 7.8 אלף משרות פנויות בממוצע בחודש.
  • בדומה לשלושת הרבעונים הקודמים,  גם ברבעון זה יש ביקוש רב לעובדים במקצועות שונים ברפואה - מטפלים סיעודיים, אחיות ורופאים וכד': 3.9 אלף משרות פנויות בממוצע בחודש. מתוכן, כ – 2.0 אלף משרות פנויות בממוצע בחודש למטפלים סיעודיים.
  • הביקוש למהנדסים - מהנדסי מחשבים, חשמל, תעשייה וניהול ומכונות, ממשיך לעלות והוא עומד ברבעון זה על 3.2 אלף משרות פנויות בחודש בממוצע, לעומת 3.1 אלף משרות פנויות בממוצע בחודש ברבעון הראשון של השנה, ו – 1.6 אלף משרות פנויות בממוצע בחודש ברבעון הרביעי של 2009.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}