י"ג תשרי, תשע"א
21 ספטמבר 2010
229/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2009:

 • כ-742 אלף בני 65 ומעלה חיים במדינת ישראל - 10% מהאוכלוסייה.
 • חלקן היחסי של נשים בנות 65 ומעלה גבוה יותר מזה של הגברים בכל קבוצות האוכלוסייה בעיקר עקב תוחלת החיים הגבוהה יותר בקרב נשים בהשוואה לגברים.
 • חלקם היחסי של בני 65 ומעלה בישראל גבוה מחלקם היחסי באוכלוסיית העולם.
 • בעשור האחרון, עלתה תוחלת החיים של הגברים בני 65 ב-2.2 שנים ושל והנשים בנות 65 ב-2.6 שנים.
 • 61.2% מבני 65 ומעלה החיים כיום בישראל (יהודים ואחרים) הם ממוצא אירופה-אמריקה (מתוכם כ-16% ילידי ישראל).
 • יותר ממחצית בני 65 ומעלה נשואים  וכשליש מהם אלמנים.
 • קרוב למחצית מבני 65 ומעלה מתגוררים במחוז המרכז ומחוז תל אביב.
 • כ-12 אלף בני 65 ומעלה גרו במשק בית יחד עם אדם אחד נוסף שאינו קרוב משפחתם (לרוב מטפל).
 • כ-82% מהגברים בני 65 ומעלה גרים עם בת זוג; 43% מהנשים בגילים אלו חיות עם בן זוג.
 • . מכלל בני 65 ומעלה, נשים מהוות קרוב ל-57% (420.9 אלף), וגברים  כ-43% (320.6 אלף). חלקן של  הנשים גדל עם העלייה בגיל.
  • כ- 20% מתוך סך כל הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים בכל הגילים הם בני 65 ומעלה.
  • מתוך בני 65 ומעלה הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים והמטופלים בשירות לזקן : 46%  מהם נמצאים בטיפול יום ו-23% מהם נמצאים בבתי אבות, 4% מקבלים שירות של ארוחות חמות.
  • כ- 35% מכלל בני 65 ומעלה - מורשים לנהוג.
  • בני 65 ומעלה מהווים כ-30% מבין הולכי הרגל שנהרגו בתאונות דרכים -  פי 3 מחלקם באוכלוסייה.
 • בני 65 ומעלה מהווים כ-21% מאוכלוסיית המורשים לנהוג, אך רק כ-6% מבין כלל הנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים .
 • עבירת הנהיגה השכיחה ביותר בקרב נהגים בני 65 ומעלה, הייתה אי ציות לתמרורים.
 • כחמישית (21%) מבני 65 ומעלה מדווחים כי אינם חשים בטוחים ללכת בשעות החשכה באזור מגוריהם, ו- 14% נוספים מעידים כי אינם יוצאים כלל מביתם בשעות החשכה.
 • מתוך כלל בני 65 ומעלה שיש להם ילדים שאינם גרים עימם בבית[1], 45% מקבלים מילדיהם סיוע כגון: סידורים, תיקונים, בישול וכד', 17% מקבלים עזרה כלכלית מילדיהם, ו- 10% מקבלים מילדיהם עזרה בתפקוד יומיומי.
 • למעלה משליש (36%) עוזרים לילדיהם מבחינה כלכלית. 44% מהם עוזרים לילדיהם בשמירה או בטיפול בנכדים.
 • 27% מבני 65 ומעלה משתמשים במחשב (לעומת 75% מבני 64-20), ו- 24% משתמשים באינטרנט (לעומת 70% מבני 64-20).
[1]  ל- 90% מבני 65 ומעלה יש ילדים שאינם גרים עמם בבית.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}