י"ד אדר, תש"ע
28 פברואר 2010
042/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • אחוז הבלתי מועסקים ברבע הרביעי של שנת 2009 - 7.4%.
 • אחוז הבלתי מועסקים בשנת 2009 - 7.6%, בהשוואה ל-6.1% בשנת 2008.
 • מספר המועסקים גדל בשנת 2009 בכ-9 אלף בלבד, כאשר מספר הנשים המועסקות גדל בכ-21 אלף ואילו מספר הגברים המועסקים ירד בכ-12 אלף.
 • שיעור התעסוקה[1] בקרב בני 15 ומעלה - 52.3% בשנת 2009 (בהשוואה ל-53.1% בשנת 2008).
 • שיעור התעסוקה בקרב בני 25-64 - 69.9% בשנת 2009 (בהשוואה ל-71.0% בשנת 2008).
 • אחוז הבלתי מועסקים הנמוך ביותר בשנת 2009 היה במחוז תל אביב ובמחוז המרכז - 6.8% (בהשוואה ל-4.8% ול-5.1% בהתאמה בשנת 2008).
 • מבין היישובים המונים 100,000+ תושבים, אחוז הבלתי מועסקים הנמוך ביותר בשנת 2009 היה ברמת גן - 4.3% (בדומה לשנת 2008).
 • חלקם של המועסקים בתחום ההייטק מכלל המועסקים הגיע ל-8.9% בשנת 2009 (בהשוואה ל-9.3% בשנת 2008).
 • בשנת 2009 ירד מספר המועסקים המקבלים את שכרם מחברות כוח אדם ל-32.2 אלף (בהשוואה ל-41.8 אלף בשנת 2008).
  [1] שיעור התעסוקה: אחוז המועסקים מתוך כלל האוכלוסייה


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}