י"ג שבט, תש"ע
28 ינואר 2010
021/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • שטח הנטיעות החדשות של עצי פרי בשנת 2009 הסתכם ב-29.7 אלף דונם. שטח הנטיעות החדשות של עצי יער הסתכם ב-7.8 אלף דונם, וזאת לאחר שנת שמיטה (2008) שבה היקף הנטיעות היה מזערי.
  • הרכב הנטיעות בשנת 2009 היה שונה בצורה מהותית מהשנים 2008 ו-2007 מאחר  שבשנת 2007 ניטעו שטחים רבים לקראת שנת השמיטה.  
  • תפוקת פרי ההדר בעונת 2009/2008 הייתה כ-568 אלף טון, עלייה של 6% בהשוואה לעונה הקודמת. תפוקת פרי ההדר מהווה 48% מכלל תפוקת המטעים.
  •  בשנים האחרונות, עיקר היבוא של פירות יבשים ואגוזים הוא של אגוזים, שקדים וצימוקים והם מיובאים מארצות הברית. היבוא העיקרי של בוטנה (פיסטוק), משמש ותאנים הוא מטורקיה.
  • בשנת 2008 הייתה ההוצאה החודשית הממוצעת על פירות וירקות בכלל משקי הבית ביישובים עירוניים 389 ש"ח ומתוך זה על פירות יבשים 33 ש"ח. משקי בית ביישובים עירוניים ערביים הוציאו 556 ש"ח בממוצע לחודש על פירות וירקות ו-55 ש"ח על פירות יבשים, ובישובים יהודיים – 369 ש"ח ו-31 ש"ח , בהתאמה. 
  • המחיר לצרכן של שקדים, בדצמבר 2009, היה גבוה ב-2.8% ממחירו בדצמבר 2008, ואילו המחיר לצרכן של אגוזים ופיסטוקים היה נמוך ב-8.8%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}