ז' אלול, תש"ע
17 אוגוסט 2010
188/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בימים אלה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מפרסמת את נתוני סיבות המוות בישראל לשנת 2008. באתר הלמ"ס ניתן למצוא סדרות נתונים של שיעורי סיבות מוות  גולמיים ומתוקננים לגיל משנת 1998 עד שנת 2008 (כולל). 

בשנת 2008 נפטרו בישראל 39,241 תושבים, שהם חצי אחוז (0.5%) מאוכלוסיית ישראל לאותה שנה. 49.7% מהנפטרים היו זכרים, ו- 50.3% נקבות.

79% מהנפטרים היו מעל גיל 65 (63% היו מעל גיל 75;  32% היו מעל גיל 85). 7% מהנפטרים היו מתחת לגיל 45, 1.5% מהנפטרים (605) היו תינוקות עד גיל שנה.

עשר סיבות המוות השכיחות ביותר לשנת 2008 מוצגות בטבלה 1. סיבות אלה גרמו ל-77% מכלל הפטירות באותה שנה. שתי סיבות המוות השכיחות ביותר היו שאתות ממאירות (סרטן) ומחלות לב, שתי סיבות אלה מהוות מעל 40%  מכלל הפטירות בישראל.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}