ו' תשרי, תשע"א
14 ספטמבר 2010
216/2010
כתב שמעון אריאלי, תחום מאזן התשלומים ומסחר בינלאומי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
במחצית הראשונה של 2010:

  • העודף בחשבון השוטף הגיע ל- 4.0 מיליארד דולר, בהמשך לעודף דומה במחצית הקודמת. ברבע השני של השנה היה עודף של 2.3 מיליארד דולר, לעומת 1.7 מיליארד ברבע הראשון.
  • היצוא היה גבוה ב- 2.2 מיליארד דולר מהיבוא בחשבון הסחורות והשירותים, לאחר עודף יצוא של 2.0 מיליארד במחצית הקודמת. עליה בגירעון בחשבון הסחורות, לעומת עליה בעודף בחשבון השירותים.
  • ההשקעות הישירות של תושבי חו"ל בישראל : מתחת לגידול  שנרשם במחצית הראשונה של 2009.
  • גידול ניכר בהשקעות הישירות של תושבי ישראל בחו"ל.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}