ג' ניסן, תש"ע
18 מרץ 2010
058/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה החלה בחודשים האחרונים לערוך סיכומים חודשיים מוקדמים של נתוני יצוא השירותים. על פי סיכומים אלה הסתכם יצוא השירותים – לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה - בחודש ינואר ב-1,867 מיליון דולר והיה  גבוה ב- 3.9% (בחישוב חודשי) מיצוא השירותים בחודש הקודם. זאת, לאחר ירידות ביצוא השירותים של 1.5% בדצמבר 2009 ו-8.5% בנובמבר.

להלן פירוט נוסף של הסיכומים המוקדמים, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה.

יצוא שירותים עסקיים

יצוא השירותים העסקיים ירד בינואר 2010 ב-11.7%, לאחר עלייה של 14.3% בדצמבר 2009.
יצוא שירותים עסקיים מהווה כשני שליש מסך יצוא השירותים והוא כולל שירותי תוכנה ומחשוב, מחקר ופתוח, שירותי תקשורת, שירותי הנדסה ושירותי טכנאים, פרסום, תמלוגים, בינוי , מסחר ועוד.
אומדן יצוא שירותים עסקיים מפורט לפי ענף כלכלי של היצואן מתפרסם מדי רבע שנה במסגרת הודעות לעיתונות של מאזן תשלומים. כמו כן , מתפרסם פירוט לפי סוגי שירותים ומדינות בהודעה שנתית.

יצוא שירותי תיירות

ההכנסות מתיירות נכנסת (לא כולל דמי נסיעה של התיירים)  הסתכמו בחודש ינואר 2010 ב-419 מיליון דולר – עלייה ניכרת (86.7%) בהשוואה להכנסות בחודש דצמבר 2009. זאת, לאחר ירידה של 42.4% בהכנסות אלה בחודש דצמבר 2009. ההכנסות מתיירות בינואר 2010  היו גבוהות ב- 10.4% מההכנסות בחודש המקביל אשתקד (ינואר 2009) .

שירותי תחבורה

ההכנסות מהובלת נוסעים הסתכמו בחודש ינואר ב-62 מיליון דולר – עלייה של 86.2% לעומת חודש דצמבר 2009 , לאחר ירידה של 41.6% בחודש הקודם.
שירותי התחבורה האחרים  - ללא ניכוי עונתיות -  נשארו כמעט ללא שינוי לעומת דצמבר 2009 והסתכמו ב-212 מיליון דולר.
המרכיב המשמעותי בשירותי תחבורה אחרים הינו  הכנסות מהובלת מטענים בין נמלים זרים, הכנסות אלו נותרו כמעט ללא שינוי והסתכמו ב- 154 מיליון דולר בינואר 2010.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}