ג' תמוז, תש"ע
15 יוני 2010
126/2010
כתבה לנה אוסטרובסקי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשלושת החודשים הראשונים של 2010 הסתכם פדיון מלונות התיירות ב- 1.6 מיליארד ₪ במחירים שוטפים, כאשר פדיון מתיירים היווה כ-43% מסך הפדיון (כ-760 מיליון ₪) ופדיון מישראלים 877 מיליון ש"ח (עבור לינות, אירועים ושאר שירותי המלונות, וכן מתיירים שרכשו שירותים שאינם פטורים ממע"מ).

פדיון מלונות התיירות עלה במונחים ריאליים[1] ב-19% בהשוואה לרבע הראשון של 2009,כאשר פדיון מתיירים גדל ב-27% ופדיון מישראלים ב-13%.

יצוין כי מספר לינות התיירים בתקופה הנחקרת עלה בכ-26%  ולינות ישראלים עלו בכ-11%.

יוזכר כי הנתונים של ינואר-מרס אשתקד היו נמוכים במיוחד כתוצאה מביטולים שנרשמו עקב מבצע "עופרת יצוקה" במחצית הראשונה של ינואר 2009. בהשוואת הנתונים של ינואר- מרץ השנה וינואר-מרס 2008 (שהייתה שנת שיא בתיירות הנכנסת בעשור הקודם), פדיון מתיירים ופדיון מישראלים עלו בכ-4% (במונחים ריאליים) - זאת לעומת ירידה של 7% שנרשמה במספר לינות תיירים ועלייה של 7% בלינות ישראלים.

נתונים אלו מבוססים על עיבוד ראשוני של דיווחי בתי המלון הנערך עבור משרד התיירות.

עוד נמסר, כי  במונחים ריאליים הפדיון במלונות התיירות ברבע הראשון של 2010  עלה לעומת אותה תקופה אשתקד בכל הערים. העלייה הגדולה ביותר נרשמה בתל אביב –30% (עלייה של 32% בסך לינות) ובהרצלייה 22% (עלייה של 5.6% בסך הלינות).

חלקן של ירושלים ותל אביב בפדיון מתיירים היווה 60% ברבע ראשון 2010 .

חלקן של אילת ושפת ים המלח בפדיון מישראלים היה 48%. (לוח א)


[1]   בניכוי הנתונים השוטפים במדד הכללי לצרכן, הסדרה המנוכה במדד הכללי תופיע בקרוב  במאגר הנתונים הכללי באתר הלמ"ס באינטרנט.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}