י"ג תשרי, תשע"א
21 ספטמבר 2010
227/2010
כתבה רחל בן יוסף, תחום תעשייה ועסקים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
יוני-אוגוסט 2010 (נתוני מגמה בחישוב שנתי)

  •  עלייה של 5.5% (במחירים קבועים) בסך כל פדיון רשתות השיווק, זאת בהמשך  לעלייה של 3.2% בשלושת החודשים מרס-מאי 2010 (לוח 1).
  •  עלייה של 6.5% (במחירים קבועים)  בפדיון של רשתות המזון, זאת בהמשך לעלייה של 3.7% בחודשים מרס-מאי 2010 (לוח 2).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}