כ"ז סיון, תש"ע
09 יוני 2010
122/2010
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר-מאי 2010

מבקרים – תיירים ומבקרי יום

בחודשים ינואר- מאי  2010  נרשמו 1.37 מיליון  כניסות מבקרים לישראל (עלייה של 42% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד) , עלייה זו מוסברת ברובה ע"י  המצב המתוח בעקבות מבצע "עופרת יצוקה" בינואר 2009  - שבעקבותיו נרשמה ירידה במספר כניסות מבקרים . עם זאת, גם  בהשוואה  לחודשים ינואר-מאי  2008 שהייתה שנה ברוכה בכניסות מבקרים מצביעים הנתונים על  עלייה של 11% בכניסות המבקרים (1.23 אלף  כניסות).

תיירים[1]

1.12 מיליון כניסות תיירים נרשמו בחודשים ינואר-מאי 2010 -  מהן  919 אלף היו בדרך האוויר (עלייה של 25% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 6% לעומת 2008), ו-206 אלף בדרך היבשה (עלייה של 59% לעומת אשתקד ושל כ-1% לעומת 2008 ).

מבקרי יום[2]

248 אלף כניסות של מבקרי יום נרשמו במהלך ינואר - מאי 2010 - 57 אלף מתוכן היו של נוסעים בשיוט [3]  - חשוב להדגיש כי בחודשים ינואר- פברואר 2009 ו-2008 לא נרשמו אלא כניסות בודדות בלבד של נוסעים בשיוט.

בכניסות מבקרי היום נרשמה עלייה של 49% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2008 (ההשוואה עם החודשים המקבילים

ב-2009 מצביעה על עלייה של כמעט פי 3 בעיקר בשל מיעוט הכניסות בהשפעת מבצע "עופרת יצוקה") .

מאי 2010

מבקרים – תיירים ומבקרי יום

במאי השנה נרשמו 309 אלף כניסות של מבקרים לישראל - 256 אלף מתוכן היו של תיירים ו-53 אלף היו של מבקרי יום- מתוכן 7 אלפים של נוסעים בשיוט.

תיירים

מתוך 256 אלף כניסות התיירים בחודש מאי, 208 אלף היו בדרך האוויר -  203 אלף כניסות  היו דרך נתב"ג  - (98% מהכניסות בדרך האוויר)  ו-  4 אלף כניסות בטיסות ישירות לאילת .

כמו כן נרשמו  48 אלף כניסות היו בדרך היבשה -  34 אלף רובן (71% מסך הכניסות ביבשה) היו דרך תחנות הגבול עם ירדן (מחציתן היו  דרך גשר אלנבי), ועוד  14 אלף ( 29% מסך כל היבשה) היו דרך תחנת הגבול עם מצרים - אילת (טאבה) .

על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד התיירות – בהסתמך על סיכומים ארעיים של הנתונים

מבקרי יום

בחודש מאי השנה נרשמו 53 אלף כניסות של מבקרי יום, כ-35 אלף מתוכן היו בדרך היבשה ו-11 אלף בדרך האוויר; כמו כן נרשמו 7 אלף כניסות של נוסעים בשיוט.

מתוך הכניסות בדרך היבשה רובן – 30.6 אלף (67% מהכניסות) –היו כניסות דרך מעבר גבול אילת (טאבה) לביקורי יום בישראל ו-10.5 אלף כניסות היו דרך נתב"ג.

הארצות העיקריות של מבקרי יום שנכנסו לישראל דרך מעבר אילת (טאבה) במהלך חודש מאי 2010:

רוסיה – 16,100

פולין – 5,600

אוקראינה – 2,000

צרפת- 1,000

[1] "תייר" – מבקר השוהה בישראל מעל 24 שעות
[2] "מבקר יום" – מבקר השוהה פחות מ-24 שעות, בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט.
[3] "נוסע בשיוט" – תייר בשיט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאנייה ללינה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}