ד' אדר, תש"ע
18 פברואר 2010
034/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2009

 • סך הייצור התעשייתי ירד ב-5.9% בהשוואה ל-2008; בשנת 2008 גדל הייצור התעשייתי ב-7.4% ובשנת 2007 גדל ב-4.5%.

 • הייצור התעשייתי ללא ענפי הטכנולוגיה העלית ירד ב-9.6%, בשנת 2008 רשם גידול של 1.4% ובשנת 2007 גדל ב-4.8%.

 • ירידה של 4.7% במספר משרות השכיר בתעשייה- ירידה של כ-16,000 מהם 4,500 בענפי הטכנולוגיה העילית וכ-6,800 משרות שכיר בענפי הטכנולוגיה המעורבת מסורתית.

   
  אוקטובר-דצמבר 2009 - נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוח א') 
 • עלייה של 7.5% בייצור התעשייתי ועלייה של 11.3% בייצור התעשייתי ללא ענפי הטכנולוגיה העלית; עלייה של 25.6% בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית.
   
 • בשלושת החודשים האחרונים: עלייה של 1.5% במספר משרות השכיר ועלייה של 2% בשעות העבודה למעשה בתעשייה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}