י"ג תשרי, תשע"א
21 ספטמבר 2010
228/2010
כתבה יונת קנת-שינפלד, תחום תחבורה ותקשורת
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בחודש אוגוסט 2010 נרשמו על ידי משטרת ישראל (בתיקי ת"ד) 1,054 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה ושומרון(, מהן 26 תאונות קטלניות ו-83 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,914 איש, מהם 34 הרוגים ו-93 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות חלה ירידה בין החודשים יולי 2009 לאוגוסט 2010 בקצב של כ-1.2% בממוצע לחודש, זאת לאחר עלייה בקצב של כ-0.5% בממוצע לחודש בין החודשים ינואר 2009 ליוני 2009 (לוח 1, תרשימים 1 ו-2).

מספר הנפגעים על פי נתוני המגמה מצביעים על כך שהחל ביוני  2009 ועד לאוגוסט 2010, נרשמה ירידה בקצב של כ-1.6% בממוצע לחודש, וזאת לאחר עלייה בקצב של 0.5% בממוצע לחודש בין החודשים נובמבר 2008 למאי 2009. (לוח 1).

בנוסף לכך, נרשמו בחודש אוגוסט 2010 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 50 תאונות, מהן 4 תאונות קטלניות ו- 6 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 125 איש, מהם 4 הרוגים ו- 7 פצועים קשה.

עוד יצוין, בחודש אוגוסט 2010 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") כ- 3,700 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, מהם כ- 60 באזור יהודה והשומרון.

הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך קובץ תאונות דרכים עם נפגעים של משטרת ישראל המעודכן לאמצע חודש ספטמבר. עיבוד החומר נעשה במימונה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

(מידת העדכון, תלויה בין השאר, בעיתוי הדיווח על התאונה למשטרה, ובעיתוי הזנתה למאגר המשטרה).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}