ט"ו כסלו, תשע"א
22 נובמבר 2010
281/2010
כתבה יונת קנת-שינפלד, תחום תחבורה ותקשורת
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בחודש אוקטובר 2010 נרשמו על ידי משטרת ישראל (בתיקי ת"ד) 1,090 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה ושומרון(, מהן 28 תאונות קטלניות ו-80 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,962 איש, מהם 29 הרוגים ו-94 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות חלה ירידה בין החודשים יולי 2009 לאוקטובר 2010 בקצב של כ-1.1% בממוצע לחודש, זאת לאחר עלייה בקצב של כ-0.4% בממוצע לחודש בין החודשים דצמבר 2008 ליוני 2009 (לוח 1, תרשימים 1 ו-2).

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל במאי  2009 ועד לאוקטובר 2010, נרשמה ירידה בקצב של כ-1.2% בממוצע לחודש, וזאת לאחר עלייה בקצב של 0.5% בממוצע לחודש בין החודשים אוקטובר 2008 לאפריל 2009. (לוח 1).

בנוסף לכך, נרשמו בחודש אוקטובר 2010 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 43 תאונות, מהן 3 תאונות קטלניות ו- 6 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 94 איש, מהם 3 הרוגים ו- 7 פצועים קשה.

עוד יצוין, בחודש אוקטובר 2010 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") כ- 4,190 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, מהם כ- 80 באזור יהודה והשומרון.

הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך קובץ תאונות דרכים עם נפגעים של משטרת ישראל המעודכן לאמצע חודש נובמבר. עיבוד החומר נעשה במימונה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

(מידת העדכון, תלויה בין השאר, בעיתוי הדיווח על התאונה למשטרה, ובעיתוי הזנתה למאגר המשטרה).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}