י"ב סיון, תש"ע
25 מאי 2010
110/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בחודש אפריל 2010 נרשמו על ידי משטרת ישראל (בתיקי ת"ד) 1,111 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה ושומרון(, מהן 24 תאונות קטלניות ו-85 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 2,021 איש, מהם 25 הרוגים ו-92 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות חלה ירידה בין החודשים יוני 2009 לאפריל 2010 בקצב של כ-0.9% בממוצע לחודש, זאת לאחר עלייה בקצב של כ-0.6% בממוצע לחודש בין החודשים דצמבר 2008 למאי 2009 (לוח 1, תרשימים 1 ו-2).

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל ביוני  2009 ועד לאפריל 2010, נרשמה ירידה בקצב של כ-1.5% בממוצע לחודש, וזאת לאחר עלייה בקצב של 0.9% בממוצע לחודש בין החודשים נובמבר 2008 למאי 2009. (לוח 1).

בנוסף לכך, נרשמו בחודש אפריל 2010 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 44 תאונות, מהן תאונה קטלנית אחת ו- 6 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 95 איש, מהם הרוג אחד ו- 6 פצועים קשה.

עוד יצוין, בחודש אפריל 2010 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") כ- 3,660 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, מהם כ- 60 באזור יהודה והשומרון.

הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך קובץ תאונות דרכים עם נפגעים של משטרת ישראל המעודכן לאמצע חודש מאי. עיבוד החומר נעשה במימונה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}