י"א אב, תש"ע
22 יולי 2010
165/2010
כתבה יונת קנת-שינפלד, תחום תחבורה ותקשורת
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בחודש יוני 2010 נרשמו על ידי משטרת ישראל (בתיקי ת"ד) 1,098 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה ושומרון(, מהן 23 תאונות קטלניות ו-91 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,911 איש, מהם 25 הרוגים ו-104 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות חלה ירידה בין החודשים יולי 2009 ליוני 2010 בקצב של כ-1.4% בממוצע לחודש, זאת לאחר עלייה בקצב של כ-0.6% בממוצע לחודש בין החודשים ינואר 2009 ליוני 2009 (לוח 1, תרשימים 1 ו-2).

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל ביולי  2009 ועד ליוני 2010, נרשמה ירידה בקצב של כ-1.6% בממוצע לחודש, וזאת לאחר עלייה בקצב של 0.8% בממוצע לחודש בין החודשים דצמבר 2008 ליוני 2009. (לוח 1).

בנוסף לכך, נרשמו בחודש יוני 2010 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 51 תאונות, מהן 3 תאונות  קטלניות ו- 4 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 101 איש, מהם 3 הרוגים ו- 5 פצועים קשה.

עוד יצוין, בחודש יוני 2010 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") כ- 4,200 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, מהם כ- 40 באזור יהודה והשומרון.

הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך קובץ תאונות דרכים עם נפגעים של משטרת ישראל המעודכן לאמצע חודש יוני. עיבוד החומר נעשה במימונה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}