י' תמוז, תש"ע
22 יוני 2010
136/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בחודש מאי 2010 נרשמו על ידי משטרת ישראל (בתיקי ת"ד) 1,128 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה ושומרון(, מהן 29 תאונות קטלניות ו-82 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 2,104 איש, מהם 37 הרוגים ו-104 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות חלה ירידה בין החודשים יולי 2009 למאי 2010 בקצב של כ-1.1% בממוצע לחודש, זאת לאחר עלייה בקצב של כ-0.4% בממוצע לחודש בין החודשים דצמבר 2008 ליוני 2009 (לוח 1, תרשימים 1 ו-2).

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל ביוני  2009 ועד למאי 2010, נרשמה ירידה בקצב של כ-1.4% בממוצע לחודש, וזאת לאחר עלייה בקצב של 0.6% בממוצע לחודש בין החודשים נובמבר 2008 למאי 2009. (לוח 1).

בנוסף לכך, נרשמו בחודש מאי 2010 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 44 תאונות, מהן    תאונה קטלנית אחת ו- 7 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 104 איש, מהם הרוג אחד ו- 9 פצועים קשה.

עוד יצוין, בחודש מאי 2010 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") כ- 4,060 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, מהם כ- 60 באזור יהודה והשומרון.

הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך קובץ תאונות דרכים עם נפגעים של משטרת ישראל המעודכן לאמצע חודש יוני. עיבוד החומר נעשה במימונה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}