ט"ו טבת, תשע"א
22 דצמבר 2010
304/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בחודש נובמבר 2010 נרשמו על ידי משטרת ישראל (בתיקי ת"ד) 1,147 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה ושומרון(, מהן 22 תאונות קטלניות ו-91 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,958 איש, מהם 23 הרוגים ו-107 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות חלה ירידה בין החודשים יולי 2009 לנובמבר 2010 בקצב של כ-0.9% בממוצע לחודש, זאת לאחר עלייה בקצב של כ-0.5% בממוצע לחודש בין החודשים דצמבר 2008 ליוני 2009 (לוח 1, תרשימים 1 ו-2).

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל ביוני  2009 ועד לנובמבר 2010, נרשמה ירידה בקצב של כ-1.2% בממוצע לחודש, וזאת לאחר עלייה בקצב של 0.6% בממוצע לחודש בין החודשים נובמבר 2008 למאי 2009. (לוח 1).

 בנוסף לכך, נרשמו בחודש נובמבר 2010 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 50 תאונות, מהן  5 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 91 איש, מהם 7 פצועים קשה.

עוד יצוין, בחודש נובמבר 2010 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") כ- 3,850 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, מהם כ- 75 באזור יהודה והשומרון.

הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך קובץ תאונות דרכים עם נפגעים של משטרת ישראל המעודכן לאמצע חודש דצמבר. עיבוד החומר נעשה במימונה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

(מידת העדכון, תלויה בין השאר, בעיתוי הדיווח על התאונה למשטרה, ובעיתוי הזנתה למאגר המשטרה).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}