כ"ח סיון, תש"ע
10 יוני 2010
123/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  •  מנתוני תאונות דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד (ללא אזור יהודה והשומרון) עולה:
  • מכלל הנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים 75% היו גברים ו-25% נשים (אחוז הנשים מכלל המורשים לנהוג בשנת 2009 הגיע ל-42%).
  • 27% מהנפגעים בתאונות דרכים (34% מההרוגים) היו ערבים המהווים 20% מאוכלוסיית ישראל.
  • 58% מההרוגים נפגעו בתאונות שאירעו בדרכים לא-עירוניות שמהוות רק 27% מכלל התאונות.
  • שיעור מעורבותן של משאיות מעל 3.5 טון, בתאונות דרכים קטלניות (תאונות בהן הרוג אחד לפחות) היה פי ארבעה משיעורן במצבת כלי הרכב ופי אחד וחצי משיעורן בנסועה השנתית.
  • שיעור מעורבותם של אופנועים בתאונות דרכים עם נפגעים, היה גדול פי שניים וחצי מחלקם במצבת הרכב ופי ארבעה מחלקם בנסועה השנתית (קילומטראז').


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}