ט"ז תמוז, תש"ע
28 יוני 2010
142/2010
כתב חיים פורטנוי, תחום סטטיסטיקה של חינוך והשכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • כחמישית מהתלמידים בכיתות י-י"ב קיבלו התאמות לקראת בחינות הבגרות בשנת הלימודים תשס"ז (2006/2007) - עלייה מ-11.2% בתש"ס (1999/2000).
  • שיעור מקבלי ההתאמות בחינוך הערבי (5.7% מתלמידי כיתות י-י"ב) נמוך בהרבה משיעור זה בחינוך העברי (23.9%).
  • קבלת התאמה ברמה 3 - הרמה הגבוהה ביותר, ניתנת רק באישור ועדה מחוזית - לא נמצאה קשורה לרקע חברתי-כלכלי. לעומת זאת, שכיחות קבלת התאמות ברמות 1 ו-2 (רמות קלות יותר) נמצאה קשורה באופן מובהק לרקע החברתי-כלכלי של התלמידים.
  • ציוניהם של מקבלי ההתאמות ברמה 1 ו-2 דומים לציוני נבחנים בעלי יכולות דומות שלא קיבלו התאמות או נופלים מהם. ממצאים אלה נכונים גם לגבי נבחנים מהאוכלוסייה המבוססת.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}